ARGRAFFU / RHYNGRWYD

GWASANAETHAU SWYDDFA
Mae gennym 9 PC rhedeg Windows 7.
Mae ganddynt i gyd Microsoft Office 2010, Adobe Reader, Explorer a Chrome.
Rydym yn cynnal cysylltiad Ffeibr busnes BT oddeutu 45mbps
TALIADAU
50c am 30 munud defnyddio PC
20c y dudalen ar gyfer B & W argraffu / llungopïo
Gostyngiadau ar gyfer dros 50 o dudalennau
50c y dudalen ar gyfer Lliw Argraffu / llungopi
50c y dudalen ar gyfer ffacsio lleol
£ 1 y dudalen ar gyfer ffacsio rhyngwladol
50c y dudalen ar gyfer lamineiddio A4
£ 1 y dudalen ar gyfer lamineiddio A3

Share by: