ARGRAFFU / RHYNGRWYD

GWASANAETHAU SWYDDFA
Mae gennym 9 PC yn rhedeg Ffenestri 7.
Maent i gyd yn cael Microsoft Office 2010, Adobe Reader, Explorer a Chrome.
Rydym yn cynnal cysylltiad ffibr busnes BT am oddeutu 45mbps
TALIADAU
50c am 30 munud defnydd PC
20c y dudalen i B & W argraffu / llungopïo
Gostyngiadau ar gyfer dros 50 o dudalennau
50c y dudalen am Argraffu Lliw / llungopi
50c y dudalen ar gyfer ffacsio lleol
£ 1 y dudalen ar gyfer ffacsio rhyngwladol
50c y dudalen ar gyfer lamineiddio A4
£ 1 y dudalen ar gyfer lamineiddio A3

Share by: