ПЕЧАТ / Интернет

ОФИС СЛУЖБИ
Имаме 9 компютъра с Windows 7.
Всички те разполагат с Microsoft Office 2010, Adobe Reader, Explorer и Chrome.
Ние поддържаме BT бизнес връзка с Fiber при приблизително 45mbps
ОБВИНЕНИЯ
50p за 30 минути използване на компютър
20p на страница за черно-бял печат / фотокопие
Отстъпки за над 50 страници
50p на страница за Цветен печат / фотокопие
50p на страница за местен факс
1 пакет на страница за международно изпращане на факс
50p на страница за ламиниране А4
£ 1 на страница за ламиниране A3

Share by: